28.10.2020

XXII състезание „Николай Чудотворец“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ!

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА МАТЕМАТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ!

За двадесет и втора поредна година Съюзът на математиците в България – секция Бургас, ще организира и проведе регионалното състезание по математика и информационни технологии “Свети Николай Чудотворец”, посветено на 6 декември – празника на град Бургас. Състезанието е и част от календарния план на СМБ.

Пояснения :

  • Състезанието по математика е за ученици от I до VII клас, а така също и за X и XII клас и ще се проведе в неделя на 24.11.2019 г. от 10:00 до 12:30 часа.
  • Състезателната тема по математика за I клас съдържа 10 задачи, придружени с илюстрации. Състезателните теми по математика за IV и VII клас ще бъдат по формата на съответните изпити или състезания, с които ще се осъществява приема в съответните по-горни класове в (профилирани) МГ и ПМГ, а в X и XII клас, ще бъде под формата на пробна матура. В състезанието за  XII клас ще могат да се включат и единадесетокласници. Състезателната тема по математика за останалите класове (по традиция) съдържа 20 въпроса, от които 14 са с избираем отговор, 6 въпроса са с кратък свободен отговор и 1 задача, на която трябва да се направи пълно решение.
  • Състезанието по ИТ ще се проведе на място (в съответното училище – домакин) или ОНЛАЙН. Платформата, предвидена за това ще бъде отворена от 13:30 до 16:00 ч., като за теста са предвидени първите 40 мин. от времето. Адресът на платформата е: smbburgas.eu/online .
  • Състезателната тема по информационни технологии съдържа тест с 20 въпроса и 2 практически задачи. Състезателните групи са I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII клас. НОВО!!! ЗА ПЪРВИ ПЪТ през тази година ще се проведе състезание по ИТ  в група I-II клас.

  • Регистрацията на участниците става САМО чрез формите, публикувана на сайта на СМБ-Бургас www.smbburgas.eu.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЯВКА ИТ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

ЗАЯВКА МАТЕМАТИКА

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГРУПОВИ ЗАЯВКИ ОТ УЧИЛИЩА

ЗАЯВКИ ОТ УЧИЛИЩА

За всякакви въпроси относно регистрацията за участие пишете на имейл: smb@smbburgas.eu

  • Разпределението на участниците по зали за състезанието по математика и информационни технологии ще бъде изнесено на 23.11.2019 г. на сайта www.smbburgas.eu и на сайтовете на училищата-домакини.

Участниците да се явят в 09.30 часа на определените места за състезанието по математика.

Участниците да се явят в 13.30 часа на определените места за състезанието по ИТ.

  • Състезанието ще се проведе в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

Класирането ще бъде индивидуално и отборно. Ще бъдат присъждани награди на учители за отлично представяне на техни ученици. Отборното класиране ще се формира както следва:

  1. по математика – най-добрите четири резултата от училище по випуски (за учениците от ППМГ “Акад. Н. Обрешков” гр. Бургас и други математически гимназии ще има отделно класиране);
  2. по ИТ – най-добрите три резултата от училище по випуски

!!!  В ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ УЧАСТВАТ САМО УЧЕНИЦИ, ПОДАДЕНИ В ГРУПОВАТА ЗАЯВКА

Обявяването на резултатите и награждаването на отличилите се ученици ще бъде на  6 декември 2019 г., като точния час и място ще бъдат обявени на сайта  www.smbburgas.eu.

Таксата за правоучастие за състезанието е 15 лева на ученик и се внася до 20 ноември по банков път – колективно или индивидуално.

!!!! Ако ученикът участва в състезанието по математика и ИТ, то тогава неговата такса е 25 лв.

Не се допускат записвания след 20. 11. 2019 г.!

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на заявка, въпреки преведената сума по банков път. Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък за разпределение на учениците по зали, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него

Банкова сметка:

Инвестбанк,

Банков код: IORT8165

Сметка No. BG65IORT81651000004000

Валута: BGL 

СМБ – Бургас – ЕООД

С уважение:

Динко Раднев,

Председател на СМБ – Бургас

Тел.: 0887 61 30 69, 0878 17 99 49