Международно математическо състезание IMAS – Разпределение

Първи кръг

    Дата: 16 ДЕКЕМВРИ (събота) 2023 Г. от 13:00 ч.

      Място: ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас

      Продължителност: 75 минути

      Брой задачи: 25 в три групи по трудност: 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас

      Такса правоучастие: 25 лева и се внася по банков път – колективно или индивидуално.

      Срок на записване: до 12:00 на 15.12.2023 г.  

Формуляр за записване: Записване за участие

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на формуляра за заявка, въпреки преведената сума по банков път.

Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди състезанието, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

Резултатите се обявяват на сайта www.smbburgas.eu като се спазват едновременно следните принципи:

  • публично;
  • поименно.

Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.

Банкова сметка:

Инвестбанк,

Банков код: IORT8165

Сметка No. BG65IORT81651000004000

Валута: BGL 

СМБ – Бургас – ЕООД                                                                          С уважение:

                                                                                                           Динко Раднев,

                                                                                                           Председател на СМБ – Бургас

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *