ПРОБНИ ИЗПИТИ

                               Уважаеми ученици, родители и колеги!

На 24.03.2024 г., 14.04.2024 г., 12.05.2024 г. 02.06.2024 г. от 10.00 часа СМБ – секция Бургас ще проведe станалите вече традиционни пробни изпити по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас.

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно последните изисквания на МОН; 
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища от област Бургас към настоящия момент; 
 • Тренировъчните изпитите в помощ на седмокласниците ще бъдат проведени по традиция в  Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас.

І. Таксата за право на участие е 30 лева за всеки изпит при ранна регистрация и 35 лева за всеки изпит при късна регистрация, и се внася колективно или индивидуално както следва:   

 • за първия изпит:

ранна регистрация – до 17:00 часа на 19.03.2024 г., късна регистрация – 20.03.2024 г. – 22.03.2024 г., дo 17:00 часа ;

 • за втория изпит:

ранна регистрация – до 17:00 часа на 09.04.2024 г., късна регистрация – 10.04.2024 г. – 12.04.2024 г., до 17:00 часа;

 • за третия изпит:  

ранна регистрация – до 17:00 часа на 07.05.2024 г., късна регистрация – 08.05.2024 г. – 10.05.2024 г., до 17:00 часа;

 • за четвъртия изпит:  

ранна регистрация – до 17:00 часа на 29.05.2024 г., късна регистрация – 30.05.2024 г. – 31.05.2024 г., до 17:00 часа;     

При заявен пакет от 4 броя изпити, общата цена за тях е 110 лв. 

Цена за близнаци – 50 лв за изпит.

         Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000   

            Моля посочете трите имена на ученика и датите на явяване на изпит като основание за плащане в платежното нареждане.

 • ІІ. Заявка за участие в пробните изпити по математика става САМО чрез формуляра:   

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

                                   С едно попълване на формуляра можете да заявите явяване на няколко изпита.

 • III.  След подаване на заявката, копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail:

probni_2024@abv.bg с копие до mathschool_bs@abv.bg  

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на формуляра, въпреки преведената сума по банков път. Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита след 17.00, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

В срок до една работна седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас – www.smbburgas.eu.

Резултатите се обявяват в Интернет като се спазват едновременно следните принципи:

 • публично;
 • поименно.

Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.

За справки: тел. 0887 61 30 69 (А1),

                       0878 17 99 49 (А1)                                                                      Динко Раднев, 

Председател на СМБ – Бургас

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *