Пробен изпит за IV клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ:

Всички участници да заемат местата си не по- късно от 9:45 часа!

Начало на изпита: 10:00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.


                               Уважаеми ученици, родители и колеги!

На 30.04.2023 г. от 10.00 часа, в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, СМБ – секция Бургас ще проведe в помощ на четвъртокласниците пробен изпит по математика тип “Математика за всеки”.

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно последните изисквания на МОН;   
 • Тренировъчният изпит в помощ на четвъртокласниците ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – Бургас.

І. Таксата за право на участие е 25 лева при ранна регистрация и 30 лева при късна регистрация, и се внася колективно или индивидуално както следва:  

за ранна регистрация – до 25.04.2023 г.,  

за късна регистрация – 26.04.2023 г. – 28.04.2023 г.;   

         Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000   

            Моля посочете трите имена на ученика и датата на явяване на изпит като основание за плащане в платежното нареждане.

 • ІІ. Заявка за участие в пробния изпити по математика за четвърти клас става чрез попълване на:   

ФОРМУЛЯР ПО МАТЕМАТИКА

 • III.  След подаване на заявката, копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail:

probni2023@abv.bg с копие до mathschool_bs@abv.bg  

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на формуляра за заявка, въпреки преведената сума по банков път.

Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита след 17.00, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

В срок до една седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас – www.smbburgas.eu.  

Резултатите се обявяват в Интернет като се спазват едновременно следните принципи:

 • публично;
 • поименно.

Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.

За справки: тел. 0887 61 30 69 (А1),

                            0878 17 99 49 (А1)                                                                       

Подробни детайли за пробния изпит:

Състои се от два модула – Модул 1 и Модул 2.

Модул-1 се състои от 20 (15 + 5) задачи и е с времетраене 1 астрономически час (60 минути).

 • Задачите с номера от 1-ва до 15-та са тестови, с четири възможни отговора, като точно един от тях е правилен. Верен отговор на всяка задача от 1-ва до 15-та носи по една точка;
 • Задачите с номера от 16-та до 20-та са с отворен отговор и не е необходимо решение.                    
 • Верен отговор на всяка задача от 16-та до 20-та носи по две точки.
 • Не се отнемат точки за грешен или ненаписан отговор.
 • Максималният брой точки на този модул е 25.

Модул-2 се състои от две задачи, за които е необходим отговор със записано аргументирано решение.  

 • Всяка от тези две задачи се оценява с от 0 до 10 точки.
 • Максималният брой точки от Модул-2 е 20.

Максималният общ брой точки от тренировъчния тест е 45.

Не се разрешава използването на калкулатори, елки и друга изчислителна техника!   

Динко Раднев, 

Председател на СМБ – Бургас

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *