Математически турнир “Иван Салабашев”

Уважаеми ученици, родители и учители,

На 02.12.2023 г. от 10.00 ч. в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ ще се проведе Математически турнир “Иван Салабашев”.

Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под егидата на РИО на МОН и е предназначен за ученици от 1. до 12. клас.

Времето за работа е 60 минути за 1. клас и 120 минути за останалите класове.

Състезателните теми са за 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас, обща тема за 8. и 9. клас и обща тема за 10., 11. и 12. клас.

Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15- та – със свободен отговор.

Общата тема за учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 3 задачи.

Таксата за правоучастие за състезанието е 25 лева на ученик и се внася по банков път – колективно или индивидуално.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 19:00 ЧАСА НА 30.11.2023 г.!

ФОРМУЛЯР ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЗАПИСВАНЕ

Формуляр за групови записвания

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на формуляра за заявка, въпреки преведената сума по банков път.

Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди състезанието, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

Разпределението по стаи ще бъде качено на 1.12.2023 г. след 17:00 часа.

Резултатите се обявяват на сайта www.smbburgas.eu като се спазват едновременно следните принципи:

  • публично;
  • поименно.

Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.

Банкова сметка:

Инвестбанк,

Банков код: IORT8165

Сметка No. BG65IORT81651000004000

Валута: BGL 

СМБ – Бургас – ЕООД                                                                          С уважение:

                                                                                                           Динко Раднев,

                                                                                                           Председател на СМБ – Бургас

                                                                                                           тел.: 0887 61 30 69  

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 мисли относно “Математически турнир “Иван Салабашев””