Пробни изпити

                               Уважаеми ученици, родители и колеги!

На 02.05.2021 г., 23.05.2021 г. 06.06.2021 г. от 9.00 часа СМБ – секция Бургас ще проведe станалите вече традиционни пробни изпити по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас.

  • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно последните изисквания на МОН; 
  • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища от област Бургас към настоящия момент; 
  • Тренировъчните изпитите в помощ на седмокласниците ще бъдат проведени ОНЛАЙН.

І. Таксата за право на участие от 12 лева за всеки изпит се внася както следва:

  • за първия изпит да се внесе до 29.04.2021 г.;
  • за втория изпит да се внесе до 19.05.2021 г;
  • за третия изпит да се внесе до 02.06.2021 г.    

         Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000   

            Моля посочете името на ученика и датите на явяване на изпит в платежното нареждане.

ІІ. Заявка за участие да се направи в същите срокове на:

Заявка за участие

III. Копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail:

probni_2021@smbburgas.eu с копие до mathschool_bs@abv.bg 

Забележка: Често допускана грешка е неизпращането на заявка на ел. поща, въпреки преведената сума по банков път.

Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

Няма да се приемат заявки извън установеният формат на бланката за заявка.

В срок до една седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас. Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да бъде публикуван, трябва да отбележи това при регистрацията на участника. 

За справки: тел. 0887 61 30 69 (А1)

Динко Раднев, 

Председател на СМБ – Бургас

ІІ. Заявка за участие да се направи в същите срокове на:

Заявка за участие

III. Копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail:

probni_2021@smbburgas.eu с копие до mathschool_bs@abv.bg